فال هفتگی ....! دوشنبه ۵ دی۱۳۸۴ 10:17
هر یکشنبه به روز می شود ....!

دد متولدين فروردين : شرايط فعلي خود را در محيط کار حفظ کنيد . تغيير و تحول در اين مقطع زماني براي شما مفيد نيست . با افراد خانواده بحث و جدل نکنيد چرا که ممکن است باعث دلخوری يکي از آنها شويد . کمي قرار و آرام داشته باشيد و در کارها عجله نکنيد تا به آرامش لازم دست يابيد نسبت به کسي که اشتباهات شما را برايتان بر مي شمارد نه تنها ناراحت نمي شويد بلکه به نتايج جالبي هم دست مي يابيد د

دد متولدين ارديبهشت : در محيط کار و يا تحصيل به شايعات توجه نکنيد و به کار خود مشغول شويد در مورد تصميمي که بايد بگيريد، راه خود را برويد و منافع خود را در نظر بگيريد تا بهترين نتيجه را ب دست آوريد . روءسا و بزرگترهاي شما به فعاليتهاي شما با ديد کنجکاوانه ای مينگرند . روند معمول خود را ادامه دهيد چرا که تا کنون نتيجه مطلوبي گرفته ايد . سرمايه گذاری اقتصادی شما به سودآوری خواهد رسيد و بسيار خوشحال خواهيد شد . از سوالهای کنجکاوانه ای که در مورد ازدواج از شما مي پرسند، يکه نخوريد، بلکه زمينه را براي يک انتخاب مناسب فراهم کنيد د

دد متولدين خرداد : در يکي از حرفه هاي خود بي رقيب شناخته خواهيد شد و شرايط اقتصادي جالبي برايتان فراهم خواهد شد . در مسائل مالي بيشتر دقت کنيد، بخصوص در مورد قرض دادن و سرمايه گذاریهاي هنگفت . در مورد اختلافات فاميلي يا دوستان نزديک خود با سياست رفتار کنيد و همه پلهاي پشت سر خود را خراب نکنيد . به حل مشکلي که چند نفر را مشغول و نگران کرده بود نائل مي آييد و نظرها را متوجه خودتان ميکنيد . گاهي اعتماد به نفس خود را از دست ميدهيد و اين موضوع به شما لطمه ميزند د

دد متولدين تير : به ساده زيستي ادامه دهيد، يکي از مشخصه هاي شما همين است . به ظاهر خوب افراد بسنده نکنيد، بلکه در مورد آنها خوب تحقيق کنيد . راز خود را برای هر کسي بيان نکنيد . گفتگوهاي احساسي ممکن است جلوي تفکر منطقي تان را که تا کنون موفقيت شما را باعث شده بگيريد، بنابرين از چنين گفتکوهايي دوری جوييد . سفری خواهيد داشت که قسمتي از آن در آب طي خواهد شد د

دد متولدين مرداد : وقتي نميتوانيد راه حلهاي دائمي برای مشکلات خود پيدا کنيد از حل موقت آنها خودداری کنيد . تعهدهای خود را به صورت کتبي درآوريد . براي انجام کارهايتان از سرعتي فوق العاده ميتوانيد استفاده کنيد که هم به نفع شما ست و هم اشخاص مهمي را متوجه حضور شما خواهد کرد . در يک مهماني ملاقات مهمي خواهيد داشت که براي آينده شما موثر واقع خواهد شد د

دد متولدين شهريور : گاهي آنقدر حساس ميشويد که هيچ کس جرات نميکند حرفهای خود را با شما در ميان بگذارد . شيوه کار شما طوري است که افراد بسياري به سويتان جلب ميشوند و حاضرند روی شما سرمايه گذاری کنند . به شعر و داستان علاقه خاصي داريد . مطالعه خود را در هر دو زمينه وسعت دهيد . خوش قلب و بي کينه ايد و همين شما را در ميان دوستانتان محبوب کرده است د

دد متولدين مهر : زحمت شما زياد ميشود، و اين مقدمه اي برای حرکتتان در يک مسير دلخواه است . فعاليتهاي فرهنگي ميتواند اصل وجودی شما را به اطرافيان بشناساند، ضمن آنکه خودتان را نيز خوشحال ميکند . اگر تصميم گيری راجع به فعاليتهای اقتصادي خود را کمي به تعويق بيندازيد، به نفع شما خواهد بود . به طور کلي طالع شما در زمينه امور عاطفي و فرهنگي روشن است . يک نفر خيال دارد شما را متوجه خودش کند، با چشماني باز اطراف خود را بنگريد د

دد از افراد خودخواه فاصله بگيريد . برخي از صفات خوب شما در محيط کار باعث ميشود وظايف مهمي به شما ارجاع شود . دو ملاقات مهم خواهيد داشت که يکي در مورد مسائل تحصيلي و شغلي است و ديگري در مورد زندگي آينده تان . به يک سفر کوتاه ولي جالب خواهيد رفت . يکي از دوستانتان که از شما دلخور بود، به اشتباه خود پي خواهد برد و از شما دلجويي خواهد کرد د

دد متولدين آذر : اعتماد به نفس شما خوب است، اما نبايد به مرز غرور و تکبر نزديک شويد . هدف ويژه ای داريد و اين نکته مثبتي در زندگي شما ست، البته به شرطي که اطلاعات لازم را کسب کنيد و قدم به قدم پيش برويد . در ضمن به شجاعت نيز نياز داريد . فرصتي دست ميدهد تا کارهايي را که عده اي به تسامح و تساهل ناتمام گذاشته اند، شما ب معرفت و توانايي به اتمام برسانيد د

دد متولدين دی : بعضي ها نسبت به شما حسادت ميکنند و حتي کينه مي ورزند اما درايت و خوش خلقي شما بالاخره اين فضا را تغيير ميدهد . ادب و متانت شما به کمکتان مي آيد تا از شرايطي سخت و طاغت فرسا رهايي يابيد . با دوستان قابل اعتماد خود بيشتر تماس داشته باشيد و در مسائل مهم با آنها مشورت کنيد . شما به راهنمايي و همفکری آنها نياز داريد . به گذشته فکر نکنيد، چون ممکن است آينده را از دست بدهيد . اگر تمام توانايي خود را به کار گيريد از سد مشکلات عبور مي کنيد د

دد متولدين بهمن : در مورد مسائل شخصي تان منظم تر باشيد . پيشنهاد يک سفر به شما خواهد شد که هدف قابل توجهي در آن نهفته است . يکي از بهترين خاطرات شما دوباره تداعي خواهد شد که خوشحالتان ميکند . گاهي يکدنده و لجباز ميشويد که اين به نفع شما نيست واز توجه و ارادت ديگران نسبت به شما ميکاهد . به مشورت به عنوان يک عامل مهم وتعيين کننده بنگريد نه يک عامل مزاحم و دست پاگير د

دد مدتي است که خيال کمک به کسي را داريد و سرانجام آن را عملي خواهيد ساخت . انجام يک عمل خير از طرف کسي که انتظار نداشتيد، موجب ميشود نظر شما نسبت به او عوض شود . ممکن است يک پيشنهاد ازدواج شما را غافلگير کند . حتما" در مورد طرف مقابل تحقيق و بررسي کنيد . به وعده ای که به شما داده شده بود، عمل خواهد شد . از لاک خود بيرون بيايد و دنيا را از دريچه ای تازه ببينيد د
برگرفته از : http://www.parsplanet.com/fal/gb.asp?DO=READ

نوشته شده توسط سيب سرخ  | لینک ثابت |